Het ontbreekt ons aan een duidelijke manier om te beschrijven welke bijdragen we leveren, en hoe we dat beter kunnen doen. In plaats van de kille taal van cv’s, hebben we een taal nodig die de menselijkheid vat van wat we doen – die uitdrukt hoe we gebruikmaken van menselijk talent om bijdragen te leveren aan mensen, en niet alleen aan bedrijven.

Om beter te begrijpen op welke verschillende soorten bijdragen jij je in je werk kunt richten, heeft ons team de afgelopen jaren informatie verzameld om een zo volledig mogelijk overzicht van deze bijdragen op te stellen. We hebben eerst duizenden functieomschrijvingen en professionele verantwoordelijkheden bestudeerd. Daarna hebben we een lijst aangelegd van wat mensen daadwerkelijk doen, voor zover die dingen dagelijks een positieve invloed op andere mensen hebben. Op basis van onze bevindingen in dit onderzoek hebben we de volgende set van 12 kernbijdragen ontwikkeld om de verschillende rollen die mensen nodig hebben en waarderen onder hun families, teams en gemeenschappen te beschrijven.

Maak een profiel

Wie jij bent is precies wat de wereld nodig heeft

Maak een profiel